MARKETING & BUSINESS

-look&learn seminari (najviše 10 osoba) – 550 kuna s PDV-om po osobi – 1na1 seminari – 2000 kuna s PDV-om – cijena za brendove na upit (show / seminar)

Look&learn seminari osmišljeni za najviše 10 osoba kako bi se adekvatno posvetili svakom polazniku. Na seminaru će naši edukatori raditi na modelima i temeljito objašnjavati svaki postupak rada, a polaznici gledaju te mogu aktivno postavljati pitanja.

Workshop seminari osmišljeni za najviše 8 osoba kako bi se adekvatno posvetili svakom polazniku. U prvom dijelu seminara naši će edukatori na dva modela napraviti demonstraciju u trajanju od 4 sata. Zatim slijedi pauza u trajanju od 45
minuta. Na drugom dijela seminara svaki će polaznik raditi na svom modelu uz aktivno praćenje edukatora.

1na1 seminari osmišljeni su u trajanju od 9 sati. U prvom dijelu napravit ćemo demonstraciju traženog seminara u trajanju od 4 sata. Zatim slijedi pauza od 45 minuta. Drugi dio seminara posvećen je radu na modelu i aktivnoj komunikaciji polaznika s edukatorom..

CIJENA NA UPIT